Rozwój oprogramowania z wykorzystaniem najnowocześniejszych narzędzi i języków programowania wraz z ciągłym prezentowaniem i udostępnianiem kielntowi postępów prac w środowisku testowym.